Studia przypadków

Niskopodłogowe na najwyższym poziomie [ilustracja do artykułu] Czy Polska może mieć swoją gwiazdę motoryzacji? Oto historia Solaris Bus & Coach S.A. - rodzimej firmy, która od wielu lat, z kompletnym produktem i pod własną marką odnosi sukcesy także poza Polską, w tym na bardzo konkurencyjnym rynku niemieckim!

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Szkolenie: Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP

Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem talentami i kapitałem ludzkim w MŚP. Dzięki niemu przedsiębiorcy dowiedzą się, jakie korzyści i możliwości rozwoju może przynieść odpowiednie zarządzanie i inwestowanie w pracowników firmy, szczególnie w tych utalentowanych. Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z:
  • uzasadnieniem wdrażania procesu zarządzania talentami i kapitałem ludzkim w MŚP,
  • pomiarem efektywności zarządzania talentami w firmie,
  • pomiarem kapitału ludzkiego za pomocą metod finansowych i jakościowych,
  • identyfikacją i diagnozą talentów w firmie,
  • motywowaniem utalentowanych pracowników do pozostania w firmie.
a także wiele innych praktycznych informacji dotyczących zarządzania talentami i kapitałem ludzkim w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Spis aktywności szkolenia
Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP

  • Lekcja instruktażowa
  • Moduł 1. Ludzie w organizacji
  • Pretest do modułu 1
  • 1.1. Wartość ludzi w małej firmie
  • 1.2. Zarządzanie kapitałem ludzkim w MŚP
  • 1.3. Zarządzanie talentami w MŚP
  • Posttest do modułu 1
  • Moduł 2. Kapitał ludzki a efektywność firmy
  • Pretest do modułu 2
  • 2.1. Ludzie jako aktywa firmy
  • 2.2. Efektywność zarządzania ludźmi
  • 2.3. Kapitał intelektualny a kapitał ludzki
  • 2.4. Pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim
  • Posttest do modułu 2
  • Moduł 3. Metody finansowe pomiaru kapitału ludzkiego
  • Pretest do modułu 3
  • 3.1. Metody wyceny kapitału ludzkiego
  • 3.2. Wskaźniki strategiczne controllingu personalnego
  • 3.3. Wskaźniki z obszaru controllingu operacyjnego
  • 3.4. Wskaźniki procesów szkoleniowych i rozwojowych w organizacji
  • 3.5. Wskaźniki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
  • Posttest do modułu 3
  • Moduł 4. Metody jakościowe pomiaru kapitału ludzkiego
  • Pretest do modułu 4
  • 4.1. Metody jakościowe w zakresie szkoleń i rozwoju
  • 4.2. Metody jakościowe w analizie działań innowacyjnych i analizie projektów z obszaru HR
  • 4.3. Metody jakościowe w zarządzaniu zaangażowaniem i satysfakcją pracowników
  • Posttest do modułu 4
  • Moduł 5. Wykorzystanie wyników analiz
  • Pretest do modułu 5
  • 5.1. Sprawozdawczość w obszarze kapitału ludzkiego
  • 5.2. Analizy stosowane w controllingu personalnym
  • 5.3. Strategia personalna a controlling
  • 5.4. Straty w kapitale ludzkim ich analiza i działania zapobiegawcze
  • Posttest do modułu 5
  • Moduł 6. Identyfikacja i diagnoza talentów
  • Pretest do modułu 6
  • 6.1. Identyfikacja talentów
  • 6.2. Role w zarządzaniu talentami
  • 6.3. Diagnoza talentów
  • Posttest do modułu 6
  • Moduł 7. Rozwój talentów w firmie
  • Pretest do modułu 7
  • 7.1. Motywacja talentów
  • 7.2. Rozwój talentów
  • 7.3. Wynagradzanie talentów
  • 7.4. Utrzymanie utalentowanych pracowników w firmie
  • Posttest do modułu 7
  • Moduł 8. Indywidualny rozwój talentów
  • Pretest do modułu 8
  • 8.1. Gdzie jestem, gdzie będę, a gdzie chcę być?
  • 8.2. Bądź swoim najlepszym coachem
  • 8.3. Zarządzanie sobą w...
  • 8.4. Jak i gdzie szukać wsparcia?
  • Posttest do modułu 8